...

Взаємодія організацій громадянського суспільства України та ЄС
оцінки і рекомендації

ЄвроПростір | 18.04.2018

Обсяг потенційної співпраці між організаціями громадянського суспільства України та ЄС далеко не вичерпаний — свідчать висновки дослідження «Як українським проєвропейським громадським платформам ефективно працювати в Брюсселі», проведене в рамках проекту «Громадська синергія». Хоча дані демонструють тільки досвід опитаних організацій в рамках підготовки дослідження, а не всього громадянського суспільства ЄС або України, проте отримані результати надають можливість екстраполювати їх, аби зрозуміти узагальнені оцінки сучасного стану та очікувань від співпраці у майбутньому, а також надати рекомендації щодо побудови інформаційно-адвокаційної роботи в ЄС.

Погляд з Брюсселя

Незважаючи на те, що Україна є однією з важливих тем політичного дискурсу Європейського Союзу, співробітництво між громадськими організаціями ЄС та України все ще має великий простір для розвитку: більшість опитаних організацій (56%) не працюють з українською проблематикою.

Разом з тим, серед цих організацій 21%, незважаючи на те, що не працюють з українською тематикою, мають членів або партнерів (переважно у спільних проектах) з України. Серед організацій, які працюють з українськими питаннями, 89% мають партнерів або членів з України.  

Цікаво, що деякі організації ЄС, які мають пов’язану з Україною діяльність, не мають партнерів з України.

Географічне та тематичне спрямування, зацікавленість членів/партнерів/донорів в ЄС у роботі за напрямами, пов’язаними з Україною, та готовність до поширення стандартів ЄС за його межами — є основними причинами встановлення партнерських відносин з організаціями України

Співробітництво між ОГС України та ЄС відбувається в основному через обмін ін формацією (27%), у форматі спільного проекту (23%) або спільної організації заходів (22%) та через членство (20%). 

Організації України та ЄС практично не співпрацюють у сфері залучення коштів та надання грантів.

Поширення інформації та інформаційно-адвокаційна діяльність є найбільш поширеними видами діяльності, пов’язаними з Україною (у сукупності – 31%), проекти допомоги (фінансові, гуманітарні або технічні) та з розбудови демократії (17% та 14% відповідно) займають друге місце, а розбудова демократії та дослідницькі проекти (по 12%) – на третьому місці. Сприянням розвитку бізнесу та співпраці між підприємствами займаються тільки 5% опитаних

«Ціннісний» вимір співробітництва – а саме, розвиток демократії, права людини та судочинство – займає провідну позицію порівняно з іншими темами співпраці (28%), такими як навколишнє середовище та енергетика (14%), освіта і навчання, торгівля та ЗВТ (по 12%), наука і технології, зовнішні відносини та безпека (по 9%). Дещо нижчий рівень співпраці у сфері соціальної і трудової політики (5%). Практично відсутня співпраця у таких сферах, як культура і спорт, транспорт.

86% організацій ЄС, які мають досвід співпраці з українськими ОГС, задоволені рівнем співпраці.

Погляд з України

60%  мають партнерські відносини з європейськими ОГС. 42% європейських партнерів належать до громадських організацій. Аналітичні центри, бізнес-асоціації (разом з організаціями роботодавців) та профспілки наступні у списку (13, 12 та 11% відповідно), інші типи організацій – молодіжні організації, торгові палати та організації споживачів – складають невеликий відсоток партнерів з ЄС.

Зазвичай співпраця відбувається у формі обміну інформацією на регулярній основі (25%) або в рамках реалізації спільного проекту (23%). Спільна організація заходів в Україні та в ЄС становлять відповідно 22% та 14% від усієї діяльності.

Лише декілька українських організацій (9%) є членами іншої європейської організації громадянського суспільства. 

Найбільше українські громадські організації співпрацюють у сферах навколишнього середовища, енергетики і транспорту (по 8% респондентів, які мають партнерські відносини з європейськими ОГС). Іншими найбільш популярними напрямами співпраці є освіта, навчання та молодь (по 7% на кожний напрям). Розвиток демократії, права людини, свободи та судочинство (на відміну від першого місця у співпраці з боку ЄС) займають третє місце з 7%.

Аналіз показав, що українські організації займаються більшою кількістю тем одночасно, тоді як діяльність ОГС ЄС мають більшу сфокусованість на одній сфері у своїй діяльності, пов’язаній з Україною.

Українські організації бачать основний шлях для покращення співпраці у самовдосконаленні. Потрібно краще зрозуміти потреби та пріоритети своїх партнерів. Це бачення поділяють всі учасники.

Крім того, потрібно надавати європейським партнерам більше інформації про роботу і переваги від співпраці, готувати і широко розповсюджувати якісні матеріали англійською мовою, а також докладати більше зусиль для отримання фінансових ресурсів для співпраці.

Українським організаціям треба набагато активніше використовувати вже здобутий позитивний імідж, бути проактивними, вивчати своїх потенційних партнерів та краще організовувати внутрішню роботу організацій з пошуку і розбудови співпраці з колегами з ЄС.  

 

Рекомендації щодо посилення співпраці з організаціями громадянського суспільства ЄС

Зважаючи на високий рівень зацікавленості, вважається доцільним:

  • посилити обмін знаннями із спільних сфер діяльності;
  • підвищити активність щодо знаходження партнерів для започаткування спільних проектів/діяльності;
  • вивчати потреби партнерів з ЄС і враховувати ці потреби при розробці інформаційних матеріалів або проектних пропозицій;
  • як можливі сфери співпраці розглядати не тільки галузеві питання, а й приділяти увагу проектам, пов’язаним з посиленням демократичних трансформацій в Україні;
  • у інформаційному бюлетені надавати достатньо інформації про діяльність і заходи в Україні та ЄС.
     

Дослідження виконане в рамках проекту «Громадська синергія» за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження»

 

Догори

Підписатися на розсилку

Будьте у курсі подій Європейського Простору та отримуйте першими корисну і цікаву інформацію про нові практики та можливості.